Các địa phương triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021

(Baonghean.vn) - Ngày 5/2, các địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại huyện Đô Lương, Thay mặt Ban thường vụ huyện ủy, đồng chí Trương Hồng Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban nghành tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
Toàn cảnh hội nghị quán triệt.
Toàn cảnh hội nghị quán triệt.
Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 1132 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 6/1/2016 và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ ngày 13/1/2016 cùng các hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương. 

Đối với cấp huyện, Ban thường vụ chủ trì phối hợp với HDND huyện, UBND huyện và UBMTTQ thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử.

Đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Việc tổ chức bầu cử đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu HDND. Việc tổ chức bầu cử đảm bảo việc phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Hữu Hoàn 
Tham dự Hội nghị tại huyện Anh Sơn có các đồng chí uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể, Các thành viên uỷ ban bầu cử cấp huyện; lãnh đạo chủ chốt 21 xã, thị trấn.
Các địa biểu tham gia hội nghị.
Các địa biểu tham gia hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 51 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; Quán triệt Chỉ thị số 01 –CT/TTG của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia; Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu HĐND; Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cử tri.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức trong ngày chủ nhật 22/05/2016. Đợt bầu cử lần này có nhiều điểm mới trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử, vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong toàn huyện, Tập trung chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của nhân dân.
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với việc tập trung lãnh đạo của Ủy ban bầu cử các cấp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp thiết thực đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của nhân dân trong huyện. 
Như Hoa
Tại huyện Diễn Châu có gần 400 đại biểu chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn tham dự Hội nghị quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đông đảo các đại biểu tham gia hội nghị.
Đông đảo các đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt nội dung về: Chỉ thị số 51 ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của Chính phủ, Quốc hội liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Dự kiến ngày 22 tháng 5 năm 2016 sẽ tiến hành bầu cử. Huyện ủy Diễn Châu cũng đã thông qua công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp.

Theo đó, Diễn Châu đề nghị, sau cuộc họp này, 39 xã, thị trấn nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị trong tháng 2. Cụ thể như thành lập Ban chỉ đạo, kiện toàn công tác nhân sự, bám sát các tiêu chí bầu cử theo quy định, chú trọng tỷ lệ nữ, tôn giáo…

Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử…cũng được tăng cường để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật.

                                             Hồng Hạnh

Cùng ngày, Ban thường vụ Huyện Ủy Tân Kỳ tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho cán bộ cốt cán trong toàn huyện. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu nội dung cơ bản chỉ thị số 51 của Bộ Chính Trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Nghị quyết số 1132/NQ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021. Căn cứ vào luật bầu cử, các nghị quyết hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban bầu cử HĐND huyện Tân Kỳ đã xây dựng kế hoạch số 01 về tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, Thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ yêu cầu các đại biểu tiếp thu nội dung 1 cách nghiêm túc để tổ chức triển khai thực hiện  tốt và đúng mốc thời gian các công việc về bầu cử theo luật định; các xã, Thị trấn dự kiến số lượng thành phần, cơ cấu đại biểu HĐND các cấp chậm nhất là ngày 10/2/2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trước mắt là tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chú trọng công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; Tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân và triển khai  tết trồng cây đầu Xuân Bính Thân 2016./.
                                                                                       Cẩm Tú - Như Lành
Tại huyện Quỳnh Lưu, tham dự Hội nghị có lãnh đạo huyện, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện, các bí thư, chủ tịch và đại diện UBMTTQ của 33 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, chỉ thị 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, được hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri….

Đồng chí Lê Đức Cường  - ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy - Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu  phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Đức Cường - ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy - Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại hội nghị.

 Để đảm bảo cuộc bầu cử tổ chức thành công, thực sự dân chủ, đúng pháp luật và là ngày hội của toàn dân, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các ban, nghành và địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp. Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; Chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử. 

Thanh Toàn 
Đài Quỳnh Lưu

Tại huyện Hưng Nguyên, chiều 5/2, Huyện ủy– HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Nguyên Triển khai tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu là ủy viên ban chấp hành huyện ủy, thường trưc HĐND, UBND, UBMTTQ huyện  thành viên ủy ban bầu cử huyện, bí thư  Đảng ủy các xã, chủ tịch, phó chủ tịch  HĐND, UBND, UBMTTQ các xã đã được nghe  lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy và trưởng phòng nội vụ huyện quán triệt Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị , chỉ thị của thủ tướng chính phủ và kế hoạch của hội đồng bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND. Tại hội nghị các địa biểu đã được nghe Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu quốc hội  và  hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri.
Để công tác bầu cử được thực hiện tốt, đạt kết quả cao, đồng chí bí thư huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các ban  ngành, MTTQ và các đoàn thể, chính trị  cần nắm vững Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong toàn đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; nhận thức rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam , HĐND, UBND, các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách bầu cử có thẩm quyền của trung ương và tình  nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của nhân dân, vì nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân tự giác, hăng hái tham gia bầu cử.
  Thanh Tâm

tin mới

Vì Phan Hải là đảng viên

Vì Phan Hải là đảng viên

(Baonghean.vn) - Tôi đứng trên ca bin con tàu hơn 800 sức ngựa cảm giác mình một lần nữa được chinh phục những con sóng dữ Biển Đông. Phan Hải nói lớn để át đi tiếng gió reo ào ạt: “Chuyến đầu tiên tôi đi Hoàng Sa cũng đã chín năm rưỡi rồi. Cảm giác lo âu của ngày hôm ấy vẫn còn nguyên!”.

Trao quyền làm chủ cho người dân

Trao quyền làm chủ cho người dân

(Baonghean.vn) - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.  Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm tiếp tục phát dân chủ ở cơ sở tốt hơn, thực chất và hiệu quả hơn; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh đang chuẩn bị bước qua tuổi 60. Đây là thời điểm quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới. Trong chiến lược, tầm nhìn của Trung ương và tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh mở rộng là đô thị biển, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra.