Các địa phương triển khai ký biên bản hiệp đồng huấn luyện năm 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 28/3, Ban Chỉ huy quân sự các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2018.

* Trong năm 2017, thực hiện nhiệm vụ hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, huyện Quỳnh Lưu đã huy động tập trung huấn luyện cho 231 quân nhân dự bị.

Đại diện đơn vị Lữ đoàn xe tăng 215 phát biểu về kế hoạch hiệp đồng năm 2018 tại hội nghị. Ảnh: Lê Nhung
Về tập trung huấn luyện cán bộ từ cấp tiểu đội trưởng tương đương đến cấp tiểu đoàn, từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn trưởng chỉ tiêu đều đạt 100% kế hoạch.
Thông qua huấn luyện, quân nhân dự bị đã được nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự cũng như trình độ về mọi mặt, sẵn sàng bổ sung cho quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Về chỉ tiêu năm 2018, huyện Quỳnh Lưu sẽ huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên với 263 quân nhân dự bị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu và các đơn vị hiệp đồng huấn luyện đã ký biên bản hiệp đồng huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên, phương tiện kỹ thuật năm 2018.

Lê Nhung

* Năm 2018, huyện Hưng Nguyên được giao chỉ tiêu huy động 358 quân nhân dự bị. Để đạt được chỉ tiêu trên, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch, biện pháp quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về vị trí, nhiệm vụ công tác động viên quân đội ở địa phương; khi có lệnh huy động tham gia huấn luyện, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên đảm bảo 100% quân số có mặt.

Lễ ký kết hiệp đồng giữa Ban CHQS huyện với các đơn vị nhận nguồn. Ảnh: Đinh Lê Nguyễn
Cùng với đó, Ban CHQS huyện phối hợp với các đơn vị nhận nguồn của Quân khu và tỉnh rà soát, phúc tra, bổ sung thay thế những quân nhân dự bị không đủ tiêu chuẩn, đảm bảo đúng, đủ theo nhu cầu biên chế của đơn vị.
Tổ chức hiệp đồng thống nhất quân số, thời gian, địa điểm tập trung huấn luyện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị, địa phương tiến hành ký kết và thông qua biên bản hiệp đồng huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị năm 2018./.

Ban CHQS huyện Hưng Nguyên