Các đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí CMVN

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An vui mừng tiếp đón đại diện các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tặng hoa, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Ngày 19/6, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ngành, đơn vị đến chúc mừng Báo Nghệ An gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thị xã Cửa Lò, huyện Tương Dương, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, huyện Thanh Chương, Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Khuyến nông; Trường Đại học Y khoa Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An; Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; Công ty Cổ phần TTH Group; Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo huyện Tương Dương chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo huyện Yên Thành chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo huyện Thanh Chương chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Trung tâm Khuyến nông chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Trường Đại học Y khoa Vinh chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Công ty Điện lực Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Công ty Cổ phần TTH Group chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hưng