Các đơn vị, địa phương tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 26/ và 27/4, các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình.

*  Sở  Y tế, trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng bước đi vào nề nếp, thiết thực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được nâng lên thể hiện qua ý thức tu dưỡng, rèn luyện, trung thực trong công tác phê bình và tự phê bình.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tại Sở Y tế.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị luôn gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí, tài sản công, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, rèn luyện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ trong giao tiếp và tiếp xúc với nhân dân; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề từng năm; thực hiện thông tin tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện chỉ thị trong các đơn vị, đoàn viên, thanh niên…

Dịp này, có 18 cá nhân và 1 tập thể được nhận Giấy khen của Đảng bộ Sở Y tế vì đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015.

Thuý Hiền

* Huyện Nghi Lộc, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức mở 250 lớp học với trên 31.000 lượt cán bộ, đảng viên và hội viên được nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các tổ chức đoàn thể quần chúng đã làm nhiều việc tốt như Hội Cựu chiến binh vận động hội viên hiến 30.565 m2 đất, đóng góp 12.485 ngày công làm đường giao thông; Hội phụ nữ có 100% cán bộ, 85% chi hội duy trì hiệu quả hoạt động nuôi lợn tiết kiệm với số tiền  trên 23,6 tỷ đồng, 4.260 kg gạo, 18.360 ngày công… tạo điều kiện cho 2.820 hội viên vay số tiền trên 12 tỷ 660 triệu đồng, hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho 1.289 chị có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, xây dựng 38 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo;

 Dịp này có 94  tập thể, cá nhân  điển hình tiêu biểu  trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016 được Ban thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện tuyên dương. Trong đó có 39 tập thể và 55 cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Doãn Hữu Sỹ (Huyện uỷ Nghi Lộc)

* Hội CCB phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò:) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong lời nói, việc làm của CCB phường Nghi Thủy được phát huy. Hội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào, những việc làm cụ thể như giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng tổ chức vững mạnh.

Đến nay, 71% gia đình hội viên CCB Nghi Thủy khá và giàu, trong đó có 108 hộ thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,4%. Tỷ lệ hội viên CCB gương mẫu luôn đạt cao, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt. Từ 2011 đến 2015, Hội CCB phường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hữu Lương (Đài Cửa Lò)

Đảng ủy xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

Dịp này, có 2 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2016 được tuyên dương.

Hoàng Thủy (Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762