Các dự án nông nghiệp tại Nghệ An đạt nhiều kết quả tốt

(Baonghean.vn) - Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định như vậy tại cuộc họp Ban điều phối chung dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An diễn ra chiều 27/9 tại thành phố Vinh.

Dự hội nghị có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại sứ quán Nhật Bản, Văn phòng JICA Việt Nam

Các đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: Chu Thanh
Tại phiên họp, Ban điều phối chung dự án đã được nghe các Báo cáo do Ban quản lý dự án và Đoàn tư vấn dự án trình bày, đồng thời đưa ra các ý kiến thảo luận. Trong đó tập trung các nội dung: Đánh giá lại kết quả thực hiện dự án thời gian qua và xác định các nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện trong thời gian tới; Tiến độ và Tầm nhìn tương lai của Diễn đàn thị trường nông nghiệp; Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch hành động do Đội tư vấn dự thảo.
Đoàn công tác khảo sát một dự án của JICA. Ảnh tư liệu
Kết luận buổi họp, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đến thời điểm này, dự án đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể ở một số nội dung như:

Về tiến độ thực hiện: Dự án đã tổ chức 5 cuộc Hội thảo trao đổi thị trường nội địa và 3 cuộc Hội thảo trao đổi cho thị trường quốc tế. Đồng thời, diễn đàn thị trường nông nghiệp cũng tổ chức, tham gia các hội chợ thương mại ở tỉnh Nghệ An và một số địa phương khác; Đã triển khai 42 dự án thí điểm để tạo ra mô hình về Chuỗi giá trị thực phẩm ở tỉnh Nghệ An. Dự án đã tạo ra 12 mô hình về Chuỗi giá trị thực phẩm bao gồm cam, bưởi, khoai tây, gà địa phương… và đang kiểm tra tính khả thi của 12 mô hình…

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá về cuộc họp. Ảnh: Chu Thanh
Về Diễn đàn thị trường nông nghiệp, các thành viên thống nhất với kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến kết thúc dự án. Định hướng sau khi kết thúc dự án, Ban quản lý cùng Đội tư vấn dự án tiếp tục nghiên cứu để đi đến thống nhất. Cụ thể có thể theo hướng: Diễn đàn thị trường nông nghiệp có thể đặt tại Sở Nông nghiệp hoặc Trung tâm khuyến nông tỉnh; ngân sách hoạt động của diễn đàn do ngân sách tỉnh đảm nhận, bố trí hàng năm qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Về kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch hành động: Đội tư vấn JICA đề xuất chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An gồm 3 chính sách Phát triển chuỗi giá trị (CGT) và 4 Vùng chiến lược phát triển chuỗi giá trị; Hướng phát triển chuỗi giá trị được xác định dựa trên đặc điểm của mỗi vùng chiến lược và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị theo các chính sách phát triển nêu trên; Đội Tư vấn JICA đề xuất ra tổng cộng 32 kế hoạch hành động…

Về kế hoạch thời gian tới, sẽ hoàn thiện Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch hành động sơ thảo cho đến cuối tháng 11 và chia sẻ cho phía Việt Nam để xem xét. Đánh giá thứ tự ưu tiên của các kế hoạch hành động dựa trên các tiêu chí đánh giá; Hoàn thành Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch hành động bản cuối cùng.