Các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng  26/12, BTV Huyện ủy các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại Nghi Lộc: Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đội ngũ Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ và thủ trưởng các cơ quan trực thuộc huyện.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Tuấn

Trong thời gian một ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và "Công tác dân số trong tình hình mới".

BTV Huyện ủy Nghi Lộc yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.

Nhật Tuấn

(Đài  Nghi Lộc)

Tại Quỳnh Lưu: Tham gia học tập có các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDTX; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Đảng viên các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT huyện, Trung tâm dân số, đảng viên văn phòng Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các nghị quyết của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gồm Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’’; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/12/2017 của BCH Trung ương khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới’’. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/12/2017 của BCH Trung ương khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới’’.

Ngoài ra , các đại biểu còn được quán triệt  Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 8/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025’’. Nội dung các Nghị quyết đều là những vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và đời sống nhân dân.

Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII), BTV Huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Liên hệ với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) trong thời gian tới.

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)