Các huyện, thị xã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân Ban Thường vụ

(Baonghean.vn) - Ngày 14/12, các địa phương Nghi Lộc, Đô Lương, TX. Hoàng Mai tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân của Ban Thường vụ Huyện ủy , Thị ủy năm 2018.

* Tại huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc năm 2018.

Năm 2018, huyện Nghi Lộc có 7/7 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 18,5% so với năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 245,2 tỷ đồng, đạt 119% dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2017. Toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân BTV Huyện ủy Nghi Lộc.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm của tập thể cũng như các thành viên BTV Huyện ủy trong hội nghị kiểm điểm.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Nghi Lộc cần phân tích làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực và có giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù năm nay Nghi Lộc thu ngân sách vượt kế hoạch, song cân đối nguồn thu này để chi cho đầu tư phát triển là điều rất khó. Bởi vậy, năm 2019 và thời gian tiếp theo, Nghi Lộc cần có giải pháp để tiếp tục tăng thu ngân sách trên địa bàn.

* Sáng 14/12, BTV Huyện ủy Đô Lương tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy Đô Lương.
Năm 2018, Đô Lương đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tinh giản và sắp xếp bộ máy trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; quan tâm công tác đào tạo và kết nạp đảng viên, đến hết tháng 11/2018, đã kết nạp 239 đảng viên; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự vùng đặc thù góp phần đảm bảo ổn định xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, năm 2018 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 50%, 17/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ của BTV Huyện ủy Đô Lương, đồng thời nêu rõ những tồn tại cần khắc phục.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, BTV Huyện ủy cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó quan tâm nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tăng cường công tác bám sát cơ sở để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

* Cùng ngày, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 đối với tập thể và từng cá nhân đồng chí ủy viên BTV Thị ủy. Đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Thị ủy Hoàng Mai.
Năm 2018, BTV Thị ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất tăng 18,34%, Thu ngân sách nhà nước đạt 132,18% dự toán tỉnh và HĐND thị xã giao, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 16,43%. Giá trị gia tăng bình quân ước đạt 52,69 triệu đồng/người/năm, tăng 9,87 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, thị xã có 3/5 xã đạt nông thôn mới là Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang, xã Quỳnh Vinh đạt 17/19 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí so với 2017), xã Quỳnh Lộc đạt 15/19 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí so với năm 2017).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh và yêu cầu trong thời gian tới BTV Thị ủy cần tập trung chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để thu hút các dự án đầu tư; phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai; chỉ đạo rà soát, phân loại các vi phạm, xây dựng kế hoạch, có lộ trình xem xét, xử lý cụ thể từng trường hợp. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo chất lượng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...