Các quy định bắt buộc đối với tàu cá, có hiệu lực từ năm 2020

(Baonghean.vn) - “Quy định về đánh dấu tàu cá và quy định về lắp thiết bị giám sát tàu cá ...” là những quy định có hiệu lực từ năm 2020.
Nghề lưới vây rút chì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu

Tại Điều 25, Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT nêu rõ:

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2020, các tàu cá bắt buộc phải thực hiện đánh dấu tàu cá:

1. Đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét toàn bộ cabin phải sơn màu xanh; trường hợp tàu không có cabin phải sơn màu xanh toàn bộ phần mạn khô của tàu.

2. Đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét toàn bộ cabin phải sơn màu vàng; trường hợp tàu không có cabin phải sơn màu vàng toàn bộ mạn khô của tàu.

3. Đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên toàn bộ cabin phải sơn màu ghi sáng; trường hợp tàu không có cabin phải sơn màu ghi sáng toàn bộ mạn khô của tàu.

Ngư dân Quỳnh Lưu vươn khơi đánh bắt trúng đậm hải sản từ tàu vỏ sắt. Ảnh tư liệu

Tại Điểm e, Điểm g, Mục 3, Điều 44 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ:

e) Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên phải lắp trước ngày 01 tháng 7 năm 2019; đối với tàu làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp trước ngày 01 tháng 01 năm 2020; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

g) Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng./.