Các trường thiếu sinh quân đã được sáp nhập và giải thể từ năm 2011

(Baonghean.vn)Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Chính phủ tiếp tục chính sách tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số vào học các trường Thiếu Sinh quân”.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Trường thiếu sinh quân được hình thành trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã tổ chức đào tạo nhiều thế hệ học sinh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiễn con lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: Nguyên Khoa

Thời kỳ đó, do điều kiện của đất nước gặp nhiều khó khăn, hệ thống trường phổ thông, trường dân tộc nội trú tại các địa phương chưa hình thành và phát triển như hiện nay. Vì vậy, việc hình thành các trường thiếu sinh quân đáp ứng một phần nhu cầu học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đồng bào cả nước nói chung để tạo nguồn tại chỗ, bổ sung kịp thời vào đội ngũ cán bộ cho quân đội là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn.

 Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, tổ chức trong Quân đội, Bộ Quốc phòng đã sáp nhập giải thể các trường thiếu sinh quân và ngừng tuyển chọn đào tạo thiếu sinh quân.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... hệ thống các trường nội trú đã được Nhà nước đầu tư cả về qui mô, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, nội dung chương trình được đổi mới nên chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay, cả nước có khoảng 300 trường phổ thông Dân tộc nội trú; riêng tỉnh Nghệ An có 10 trường phổ thông Dân tộc nội trú. Như vậy, trước đây một số ít con em đồng bào dân tộc thiểu số được tuyển vào trường thiếu sinh quân theo nhu cầu của Quân đội, thì hiện nay có thể theo học văn hóa tại nhiều trường Dân tộc nội trú trên địa bàn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe .... đều được làm hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường trong và ngoài Quân đội theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo

Việc tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số vào phục vụ Quân đội luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm và đã chỉ đạo chặt chẽ việc tạo nguồn đào tạo để bổ sung vào đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa bảo đảm cơ cấu vùng, miền hợp lý, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: Nguyên Khoa

 Hằng năm, Bộ Quốc phòng đã căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị để xem xét, xác định chỉ tiêu cử tuyển cho các đối tượng vào đào tạo tại các trường theo tỷ lệ phù hợp, bảo đảm cơ cấu đội ngũ cán bộ, ưu tiên cho các đối tượng là con em dân tộc thiểu số và có nhiều giải pháp tích cực ðể thu hút, tạo điều kiện cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khãn, biên giới, hải đảo... được tuyển chọn vào đào tạo để cống hiến và phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Đồng thời, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã ưu tiên tỷ lệ nhất định gọi công dân nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho phép tuyển những con em có trình độ học vấn tiểu học, không để "xã trắng" trong công tác tuyển quân.

Giờ đọc báo của học sinh trường DTNT Kỳ Sơn, ảnh tư liệu, Phan Toàn

Ngoài ra, các các sở đào tạo trong Quân đội và các trường quân sự địa phương tiếp tục tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở cấp xã, phường; các trường nghề trong Quân đội đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội (trong đó, có con em đồng bào dân tộc thiểu số) đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Học sinh trường THPT nội trú Tương Dương 1. Ảnh minh họa

Như vậy, nguồn tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số từ học sinh tốt nghiệp các trường Dân tộc nội trú vào phục vụ trong Quân đội, bằng nhiều hình thức, như: Tuyển sinh quân sự hằng năm vào các trường sĩ quan, trường cao đẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; xét tuyển, cử tuyển theo quy định của Chính phủ; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Những năm gần đây, việc tuyển chọn con em từ các trường Dân tộc nội trú vào phục vụ trong Quân đội vừa đảm bảo công bằng vừa nâng cao chất lượng.

PV (TH)