Cách làm mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, tỉnh Nghệ An xây dựng Chương trình hành động gắn với kế hoạch triển khai của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; kết cấu nội dung gọn, gắn với nguồn lực thực hiện.

GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết và Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 11 nghị quyết, đề án, kế hoạch về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; 3 nghị quyết, đề án về phát triển văn hóa - xã hội; 2 nghị quyết, đề án về quốc phòng, an ninh; 4 nghị quyết, đề án về xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

Ngay từ tháng 12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh ủy yêu cầu, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy căn cứ định hướng trong Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm sát thực, cụ thể, hiệu quả.

Đối với bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch hành động được thông qua ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn hoặc cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị và gửi ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm, cả nhiệm kỳ.

CỤ THỂ HÓA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết cấu Chương trình hành động được xây dựng vẫn đảm bảo đầy đủ trên các lĩnh vực song nội dung gọn hơn, tập trung vào 5 nhóm chương trình với 21 đề án trọng điểm. Hiện nay, theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban, ngành, các cấp liên quan tập trung xây dựng.

Đặc biệt, Nghệ An đang rốt ráo thực hiện công tác quy hoạch nhằm hoạch định không gian, định hướng phát triển toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di tích lịch sử, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế - Xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đây là quy hoạch có tính chất tích hợp lần đầu triển khai nên tỉnh  cần  hết sức quan tâm chọn thầu, tư vấn quy hoạch. Đối với nội dung này, hiện nay, Nghệ An đang thuê các tư vấn nước ngoài có uy tín thực hiện; đồng thời mời các chuyên gia trong Tổ Tư vấn Kinh tế - Xã hội của tỉnh tham gia. Dự kiến Quy hoạch này sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành vào tháng 12/2021.

Cùng với đó, nhiệm kỳ này, Nghệ An tập trung vào xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn; du lịch, dịch vụ và thương mại; kinh tế biển và vùng ven biển; các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị; hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển doanh nghiệp.

Trong đó, đối với hệ thống đô thị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg, ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, đề án này đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ ban hành vào tháng 9/2022, nội dung xác định mục tiêu, phạm vi, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp mở rộng không gian thành phố Vinh gắn với thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện thân mật với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn

Bên cạnh đó là các chương trình, đề án trên lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thông qua đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến vào tháng 9/2021. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc khắc phục tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” thành “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra là: Đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; cũng như nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ trong các cơ quan Nhà nước.

Đến nay, công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành, những nội dung lớn, trọng tâm cũng đã được xác định. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, điều cốt lõi phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống hiệu quả. Với quan điểm đó, tại nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, phải tập trung tham mưu để cơ bản xây dựng hoàn thiện và ban hành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay trong năm nay, để triển khai kịp thời.

tin mới

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Tâm niệm của đảng viên 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng

Tâm niệm của đảng viên 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng

(Baonghean.vn) - 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, đảng viên Phan Chí Thành là một người con đặc biệt của thị xã Thái Hòa. Ông đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, hiến hàng trăm m2 đất cho cộng đồng chỉ với tâm niệm: “Những gì cống hiến cho xã hội thì sẽ không bao giờ mất đi...".

Những tấm gương thanh, thiếu niên 'sống tốt đời, đẹp đạo'

Những tấm gương thanh, thiếu niên 'sống tốt đời, đẹp đạo'

(Baonghean.vn) -Với khát khao cống hiến sức trẻ, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương, thế hệ trẻ huyện Nghĩa Đàn đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập. Trong dòng chảy đó, có nhiều tấm gương thanh niên, thiếu niên công giáo nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động tại địa phương.

 Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường

Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường

(Baonghean.vn) - Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện nhận nuôi, hỗ trợ 109 em học sinh khó khăn.  Việc làm nhân văn ấy thắt chặt thêm tình gắn bó  giữa quân và dân trong tình hình mới.

Kỹ sư trẻ và hành trình làm chủ công nghệ trên Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ

Kỹ sư trẻ và hành trình làm chủ công nghệ trên Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Không những là một kỹ sư trẻ có năng lực, Nguyễn Mạnh Thông - Tổ trưởng Tổ Đo lường và Điều khiển, Phân xưởng sửa chữa, thuộc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ còn là một người đồng nghiệp tận tâm, khi anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kèm cặp nhiều đồng nghiệp nâng cao tay nghề.

Vì Phan Hải là đảng viên

Vì Phan Hải là đảng viên

(Baonghean.vn) - Tôi đứng trên ca bin con tàu hơn 800 sức ngựa cảm giác mình một lần nữa được chinh phục những con sóng dữ Biển Đông. Phan Hải nói lớn để át đi tiếng gió reo ào ạt: “Chuyến đầu tiên tôi đi Hoàng Sa cũng đã chín năm rưỡi rồi. Cảm giác lo âu của ngày hôm ấy vẫn còn nguyên!”.

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, khéo léo trong công tác vận động quần chúng… là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Buộc Mú 2 và bản Ka Dưới khi nói về Bí thư chi bộ Già Tồng Thù.

Vẽ thanh xuân tươi đẹp bằng việc làm ý nghĩa

Vẽ thanh xuân tươi đẹp bằng việc làm ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Những người trẻ thuộc thế hệ gen Z, chỉ mới 17-18 tuổi, một cách tự nguyện, họ họp lại với nhau thành Câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa Thanh Chương”. Ngày nghỉ cuối tuần họ lại tình nguyện dầm mình giữa nắng gắt hay giá rét để dọn rác…

Người về từ Vị Xuyên với 30 năm làm công tác thôn

Người về từ Vị Xuyên với 30 năm làm công tác thôn

(Baonghean.vn) - Ông Trịnh Xuân Hùng - Trưởng Ban công tác Mặt trận của thôn Sơn Thịnh là người đã “vào sinh ra tử” ở mặt trận Vị Xuyên. Ông đã đưa thôn Sơn Thịnh trở thành một điểm sáng trong phong trào thi đua không chỉ của xã, của huyện mà còn cả trong toàn tỉnh.

Nữ Bí thư Đoàn năng động ở miền Tây xứ Nghệ

Nữ Bí thư Đoàn năng động ở miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những năm qua, cái tên Lương Nga không còn xa lạ trong các hoạt động thiện nguyện tại miền Tây Nghệ An. Ít ai biết rằng, nữ Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu này cũng là một start-up khởi nghiệp bằng nghề truyền thống, mang lại việc làm, thu nhập cho bà con vùng cao.

Câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái

(Baonghean.vn) - Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương, đó là lời khen mà nhiều người dành cho chị Nguyễn Thị Hồng - hội viên Chi hội Phụ nữ xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.
Trưởng bản nơi rẻo cao đi đầu chăn nuôi, trồng trọt

Trưởng bản nơi rẻo cao đi đầu chăn nuôi, trồng trọt

(Baonghean.vn) - Sinh ra và lớn lên ở bản làng xa xôi nơi rẻo cao, nơi có số hộ nghèo trên 72%, trưởng bản có 100% đồng bào Khơ mú ở Nghệ An quyết tâm kêu gọi người dân vươn lên thoát nghèo bằng chính sự gương mẫu, đi đầu trong chăn nuôi, trồng trọt của bản thân.
Thổ cẩm Hoa Tiến

'Chắp cánh' mang thổ cẩm vươn xa

(Baonghean.vn) - Sau khi ra trường, cô gái Sầm Thị Tình (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) không theo nghề mà trở về quê hương nối nghiệp dệt thổ cẩm. Với ý chí, nỗ lực cùng khả năng kết nối, các mặt hàng thổ cẩm truyền thống đã và đang ngày càng được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến.
Cô Lan Cảnh

Cô giáo làng làm nhiều việc 'có lợi cho dân'

(Baonghean.vn) - Là người con của quê hương Nam Đàn, nhà giáo Nguyễn Thị Lan Cảnh được biết đến là người giàu tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội.