Cách làm mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, tỉnh Nghệ An xây dựng Chương trình hành động gắn với kế hoạch triển khai của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; kết cấu nội dung gọn, gắn với nguồn lực thực hiện.

GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết và Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 11 nghị quyết, đề án, kế hoạch về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; 3 nghị quyết, đề án về phát triển văn hóa - xã hội; 2 nghị quyết, đề án về quốc phòng, an ninh; 4 nghị quyết, đề án về xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Cách làm mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống ảnh 1
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

Ngay từ tháng 12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh ủy yêu cầu, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy căn cứ định hướng trong Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm sát thực, cụ thể, hiệu quả.

Đối với bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch hành động được thông qua ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn hoặc cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị và gửi ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm, cả nhiệm kỳ.

CỤ THỂ HÓA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết cấu Chương trình hành động được xây dựng vẫn đảm bảo đầy đủ trên các lĩnh vực song nội dung gọn hơn, tập trung vào 5 nhóm chương trình với 21 đề án trọng điểm. Hiện nay, theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban, ngành, các cấp liên quan tập trung xây dựng.

Đặc biệt, Nghệ An đang rốt ráo thực hiện công tác quy hoạch nhằm hoạch định không gian, định hướng phát triển toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di tích lịch sử, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế - Xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đây là quy hoạch có tính chất tích hợp lần đầu triển khai nên tỉnh  cần  hết sức quan tâm chọn thầu, tư vấn quy hoạch. Đối với nội dung này, hiện nay, Nghệ An đang thuê các tư vấn nước ngoài có uy tín thực hiện; đồng thời mời các chuyên gia trong Tổ Tư vấn Kinh tế - Xã hội của tỉnh tham gia. Dự kiến Quy hoạch này sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành vào tháng 12/2021.

Cùng với đó, nhiệm kỳ này, Nghệ An tập trung vào xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp và hệ thống kết cấu hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn; du lịch, dịch vụ và thương mại; kinh tế biển và vùng ven biển; các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị; hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển doanh nghiệp.

Trong đó, đối với hệ thống đô thị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg, ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, đề án này đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ ban hành vào tháng 9/2022, nội dung xác định mục tiêu, phạm vi, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp mở rộng không gian thành phố Vinh gắn với thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện thân mật với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn

Bên cạnh đó là các chương trình, đề án trên lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thông qua đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến vào tháng 9/2021. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc khắc phục tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” thành “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra là: Đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; cũng như nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ trong các cơ quan Nhà nước.

Đến nay, công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành, những nội dung lớn, trọng tâm cũng đã được xác định. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, điều cốt lõi phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống hiệu quả. Với quan điểm đó, tại nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, phải tập trung tham mưu để cơ bản xây dựng hoàn thiện và ban hành các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay trong năm nay, để triển khai kịp thời.

Tin mới

Thanh Chương

Nhiều làng mạc của Thanh Chương vẫn ngập chìm trong nước

(Baonghean.vn) - Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương, trong đó nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 30/9, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

Băng nước ngập cứu trợ người dân vùng lũ Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) -  Đến sáng nay 30/9, người dân các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn và thị trấn Cầu Giát... thuộc huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong cảnh ngập lụt. Các đoàn cứu trợ đã tổ chức thành nhiều nhóm lội nước vào từng hộ dân để cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men.. cho bà con.
Nắng ấm

Nắng ấm

(Baonghean.vn) -  Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn giúp học sinh mặc áo ấm được các nhà hảo tâm gửi trao tặng dịp giáp Tết Nguyên đán.
Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

Sông Lam Nghệ An tìm đấu pháp trước trận gặp Viettel

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ gần 20 ngày của V.League là thời gian vàng để thầy trò Huy Hoàng có thể tìm ra chìa khoá để giành chiến thắng. Với hàng loạt những giải pháp, sáng kiến mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã xây dựng cho các cầu thủ, 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể ở lại sân Vinh tại Vòng 17 V.League 2022 trong trận gặp Viettel. 
Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

Sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga, có phải là 'nhất tiễn song điêu' của Tổng thống Putin

(Baonghean.vn) - Tối nay, vào lúc 19h giờ (theo giờ Hà Nội), và 15h (theo giờ Moskva), tại Đại sảnh Georgian của Đại Điện Kremlin, sẽ diễn ra lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia vào Nga. Những nước đi quyết liệt và thần tốc, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin cho thấy dường như ông đang dồn tổng lực vào “canh bạc” lần này, cả trên chiến trường Ukraine và trong chính nước Nga.
8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

8 thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở Nghệ An đang vận hành xả lũ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh, ở thời điểm hiện tại có 8 nhà máy thủy điện, 2 hồ thủy lợi vận hành xả lũ. Việc xả lũ đảm bảo đúng quy định và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thời tiết vẫn hết sức phức tạp, không thể chủ quan. Đây là thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.
Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

Đình phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lớn và nước thượng nguồn về làm ngập khu vực đình phía Tây chợ Vinh, đêm 29 và rạng sáng 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn thành phố Vinh đã chỉ đạo vận hành 2 máy bơm để hạn chế thiệt hại do úng ngập gây ra.