Cách tính lương hưu có nhiều thay đổi từ ngày 1/1/2021

Theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi.

vov.vn

Tin liên quan

Các tin khác