Cải cách hành chính phải thực hiện ngay từ khâu giao việc

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Thanh Hải cho rằng, việc cải cách hành chính phải thực hiện ngay từ khâu giao việc ban đầu của cơ quan cấp trên, tránh tình trạng chậm việc, quên việc của cán bộ, công chức.
Sáng 2/7, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Lê Thanh
Công tác cải cách hành chính được Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, triển khai thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực.
Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành công khai trên cổng Thông tin điện tử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đầy đủ, đúng quy định.

Trong công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Thanh Hải báo cáo kết quả công tác của đơn vị. Ảnh: Lê Thanh

Phát biểu với đoàn kiểm tra về bất cập, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Thanh Hải phản ánh tình trạng cán bộ, công chức cơ quan cấp trên quên việc, chậm giao việc gây khó khăn, lúng túng, bị động cho cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ.

“Việc cải cách hành chính phải thực hiện ngay từ khâu giao việc ban đầu của cơ quan cấp trên, tránh tình trạng chậm việc, quên việc của cán bộ, công chức” - ông Lương Thanh Hải nói.

Kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban của Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Lê Thanh
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ “Năm cải cách hành chính” của tỉnh.

Trong đó, cần chú trọng gắn trách nhiệm cải cách hành chính với xử lý công việc với mỗi cá nhân, theo định kỳ Ban có đánh giá cụ thể trách nhiệm của từng phòng, từng cá nhân.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành, thực thi công việc...