Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển

(Baonghean) - Nhân dịp đầu năm mới, Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tựu trong năm 2013 và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
 
Phóng viên: Năm 2013, vượt qua những khó khăn do suy thoái kinh tế, thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lụt gây ra, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành của UBND tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2013 đã đạt được những thành tựu đáng kể. Xin đồng chí cho độc giả Báo Nghệ An biết một số kết quả chủ yếu?
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Năm 2013 trong điều kiện có nhiều khó khăn do kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, diễn biến khó lường; thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng của cơn bão số 8, 10, 11 gây thiệt hại lớn; tình hình dịch bệnh, sâu hại diễn biến phức tạp; sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp, xây dựng, kinh doanh bất động sản tiếp tục gặp khó khăn... Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP về thành lập Thị xã Hoàng Mai và Quyết định số 2355 - QĐ/TTg về Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020; đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nên kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2013 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Trên lĩnh vực kinh tế: hoàn thành 20/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 7% (cùng kỳ 2012 đạt 6,13%); trong đó nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 5,34%; dịch vụ tăng 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,57 triệu đồng/năm (năm 2012 là 21,22 triệu đồng). Thu ngân sách có dấu hiệu khởi sắc, cả năm ước đạt 6.062 tỷ đồng, bằng 108% dự toán , tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội năm 2013 ước đạt 31.729 tỷ đồng, tăng 8,54% so với năm 2012. 
 
Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đổi mới, triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, hiệu quả, tranh thủ tốt các nguồn lực trong và ngoài nước. Tính đến 15/11/2013 đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 72 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 12.885 tỷ đồng, trong đó có 67 dự án đầu tư trong nước và 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều dự án lớn đã được triển khai, góp phần giải quyết việc làm cho gần 12.000 lao động. 
 
Lãnh đạo Công ty TNHH Hai Vina Kim Liên (Nam Đàn) giới thiệu về quy trình hoạt động của nhà máy với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và Đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Hữu Nghĩa.
 
Một số dự án của các nhà đầu tư lớn bắt đầu khởi động đầu tư như: Tổng Công ty Đầu tư phát triển Công nghiệp TNHH MTV BECAMEC Bình Dương, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Nam Đàn - Vạn An và các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... Một số dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Khe Bố, Nhà máy may Hanosimex, Nhà máy sữa TH, Nhà máy nhựa Tiền Phong... Các dự án lớn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cũng được Trung ương quan tâm hỗ trợ như: trái phiếu Chính phủ (hơn 1.000 tỷ đồng), Bệnh viện 700 giường, Bệnh viện Ung bướu (từ nguồn vốn ODA của Hunggary); công trình chống úng 9 xã vùng 5 Nam - Nam Đàn (từ nguồn của Ả rập xê út), cống ngăn mặn và giữ ngọt Bến Thuỷ, các dự án ODA về thuỷ lợi Bắc Nghệ An, thoát nước ở Thành phố Vinh... 
 
Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. Kết quả, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực; chất lượng học sinh giỏi ổn định, vững chắc; đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tuyển sinh đại học, cao đẳng. An sinh xã hội được đảm bảo. Số hộ nghèo giảm mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn 12,5%. Giải quyết việc làm mới cho hơn 36.000 lao động. Triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kiểm tra hệ thống neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh: H.N
 
Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đã nỗ lực đạt được trong năm 2013 thì vẫn còn có một số mặt, một số lĩnh vực còn hạn chế cần phải khắc phục. Cụ thể là gì thưa đồng chí?
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Một số mặt và lĩnh vực cần khắc phục, phấn đấu trong thời gian tới, đó là:
 
- Có 5/25 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra và đạt thấp hơn so với cùng kỳ cần phải chỉ đạo quyết liệt gồm: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; số trường đạt chuẩn quốc gia; số giường bệnh trên 1 vạn dân và tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hoá thể thao đồng bộ.
 
 - Chưa thu hút được những dự án lớn mang tính đột phá để tạo chuyển biến lớn. Chưa phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ. Xu hướng tụt hậu về kinh tế của Nghệ An so với một số tỉnh trong khu vực đã xuất hiện rõ. 
 
- Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; nhiều chỉ tiêu, sản phẩm trọng điểm không đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý trên một số lĩnh vực còn chậm, nợ xây dựng cơ bản còn lớn, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu. 
 
Một số vấn đề xã hội bức xúc đã được quan tâm giải quyết, song vẫn còn chuyển biến chậm như: tỷ lệ sinh con thứ 3+; tinh thần, tác phong, chất lượng phục vụ của một số cán bộ ngành Y tế và một số lĩnh vực khác; khai thác khoáng sản trái phép, tái định cư một số dự án thuỷ điện; nợ đọng thuế của doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế.
 
- Công tác chỉ đạo điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền trên một số lĩnh vực, nhất là về văn hoá, xã hội còn hạn chế; cải cách hành chính có chuyển biến nhưng còn chậm, thiếu quyết liệt; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao còn gây khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp và người dân. 
 
- Tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp: việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến địa giới hành chính, xâm canh, xâm cư, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, ô nhiễm môi trường... vẫn còn xẩy ra. Tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội có giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. 
 
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những vấn đề cần tập trung khắc phục trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2014?
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Đó là tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Trong đó, tăng cường những biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém trong hoạt động của bộ máy nhà nước ở các cấp; trong tổ chức, triển khai thực hiện chính sách thiếu đồng bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương chưa được thực hiện, làm giảm hiệu lực của pháp luật và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước.
 
Khắc phục sự thiếu quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo, điều hành, tư tưởng ngại va chạm, sợ sai, điều hành chưa cụ thể, trong chỉ đạo chưa bám sát đến cùng. Tính chủ động xử lý của cấp cơ sở còn yếu, huy động nội lực của nhiều cơ sở còn khó khăn.
 
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác quản lý nhà nước nói chung và trong công tác cải cách hành chính nói riêng; quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, công chức ở một số đơn vị; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm. 
 
Phóng viên: Năm 2014, năm bản lề kết thúc việc thực hiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, là năm đầu tiên thực hiện NQ 26- NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà rất lớn. Xin đồng chí cho biết những định hướng, nhiệm vụ cơ bản? 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Năm 2014 dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn; để hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), ngay từ bây giờ chúng ta phải đề ra những phương hướng và giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trong định hướng: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, từng bước lập lại đà tăng trưởng trên cơ sở thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế. 
 
Để làm được điều đó, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà UBND tỉnh đã báo cáo và được HĐND tỉnh thông qua, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 
 
1. Chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhất Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Tiếp tục rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, các huyện đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế theo Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
2. Tăng cường công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có tính quyết định trong thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực.
 
3. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao đạo đức công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm trong đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 
4. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường quản lý, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp… Mở rộng hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước, tiếp tục giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ với các đối tác hữu nghị, truyền thống, đồng thời đổi mới hình thức, phương pháp trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư. 
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã… thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Rà soát, chấn chỉnh, giải quyết các tồn đọng về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, môi trường, bảo vệ rừng.
 
5. Chăm lo các vấn đề về văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội: Tiếp tục rà soát việc thực hiện chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chấn chỉnh việc thực hiện y đức, quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
 
6. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng phòng và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải.
 
7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, tham nhũng; kiềm chế tai nạn giao thông; nắm bắt, xử lý kịp thời các vi phạm về tôn giáo, môi trường và an ninh biên giới, biển đảo.
 
8. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Hữu Nghĩa (Thực hiện)