Cam là cây trồng siêu lợi nhuận ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Với giá bán tại vườn trung bình 30.000 đồng/kg, 1ha cam ở Nghệ An đạt doanh thu 405 triệu đồng, lãi gần 300 triệu đồng.

Theo phân tích của ngành nông nghiệp Nghệ An, doanh thu từ 1ha cam ở Nghệ An đạt thấp nhất khoảng 405 triệu đồng (giá bán 30.000 đồng/kg), còn nếu bán gấp đôi thì doanh thu đạt 810 triệu đồng/ha/ năm. Trong khi đó chi phí sản xuất 1 ha cam hết 120 triệu đồng, trừ đi chi phí, 1 ha cam có lãi thấp nhất gần 300 triệu đồng/ năm.

Cam Qùy Hợp. Ảnh tư liệu

Cụ thể: Chi phí trực tiếp sản xuất 1 ha cam  là 120 triệu đồng. Gồm: Chi phí chăm sóc (Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi): 70 triệu đồng, chi phí nhân công: 30 triệu đồng, chi  phí khác: 20 triệu đồng.

 Tổng thu: Sản lượng 13,5 tấn, giá bán bình quân 30.000đ/kg (30 triệu đồng/tấn), giá trị sản phẩm (doanh thu) đạt 405 triệu đồng/ha . Lợi nhuận thu được là 285 triệu đồng. Nếu giá bán bình quân giảm còn 20.000 đồng vẫn có thể thu được lợi nhuận 150 triệu đồng.

Tuy nhiên giá bán ngoài thị trường hiện nay và vào dịp tết cao gấp đôi, gấp ba lần giá bán bình quân. Nếu tính giá  bán gấp đôi là 60.000 đồng/ kg, thì 1 ha cam có lãi 690 triệu đồng/ ha. Đây là mức lãi cao nhất đối với trồng cây công nghiệp hiện nay ở Nghệ An.

Ông Phạm Xuân Trường chủ vườn cam rộng 2,5 ha ở thôn Minh Thành cho biết, 1 cây cam trưởng thành có thể cho 250 kg quả. Ảnh P.V

Nghệ An đang có kế hoạch phát triển cây có múi, trong đó chủ lực là cây cam trên địa bàn từ 48 nghìn tấn  (2015) lên trên 87 nghìn tấn vào năm 2020, đạt giá trị sản lượng 2.610 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2020, Nghệ An xuất khẩu khoảng 15 nghìn tấn cam.  

Tỉnh cũng hình thành các vùng cây ăn quả có múi tập trung góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả cao, bền vững nhiều nhất ở Qùy Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn.

Châu Lan