#cắm trại

5 kết quả

Vệ Vừng điểm cắm trại du lịch lý tưởng

Vệ Vừng điểm cắm trại du lịch lý tưởng

(Baonghean.vn) - Đập Vệ Vừng  (Đồng Thành -Yên Thành) được nhiều người biết với cái tên đảo cò, đảo chim hay cá Vệ Vừng... Đó là những đặc trưng được gọi tên của Vệ Vừng qua các mùa nước lớn, nhưng vào mùa nước cạn, Vệ Vừng lại là nơi cắm trại du lịch gần gũi với thiên nhiên hết sức lý tưởng.