Cán bộ BHXH tỉnh thực hiện chuẩn mực đạo đức theo gương Bác

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự phối hợp lãnh đạo của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Đảng bộ tích cực, tự giác thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đến nay ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Khen thưởng các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, viên chức tại địa phương, BHXH tỉnh Nghệ An đề ra khẩu hiệu: Cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Nghệ An “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Đảng ủy BHXH tỉnh cũng lựa chọn mô hình cải cách thủ tục hành chính theo hướng “thân thiện, minh bạch, kịp thời, chính xác” nhờ đó giảm được thủ tục hành chính trong giải quyết các chế độ, chính sách  về BHXH, BHYT cho nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và chính xác…

Khen thưởng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dịp này, BHXH tỉnh biểu dương 3 tập thể và 17 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác và phát động đợt thi đua tiếp theo.

Phương Thảo

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762