Cán bộ Khối CCQ tỉnh phải thực sự tư duy hành động, đảm bảo đạo đức công vụ

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Dự kiểm điểm có các đồng chí lãnh đạo các ban Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối .

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quốc Đạt

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã đồng tình, thống nhất cao với kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong năm 2017; ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các biểu hiện, tồn tại được nhận diện sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng đảng.

Các đại biểu tham dự kiểm điểm. Ảnh: Quốc Đạt

Đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quan tâm làm tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”;

Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ ứng xử chuẩn mực trong cán bộ, thực thi đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách hành chính phải thực hiện một cách có hiệu qủa, có tiêu chí đánh giá cụ thể, tránh hình thức, lối mòn mà thay vào đó phải  đổi mới tư duy hành động, nói đi đôi với làm…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục bổ sung hoàn thiện đánh giá kiểm điểm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sau khi kiểm điểm tập thể, hội nghị tiếp tục kiểm điểm vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Quốc Đạt