Cán bộ nữ được giảm 1/3 thời gian cống hiến để xét khen thưởng

(Baonghean.vn) - Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung - Đó là một trong những nội dung được phổ biến tại chương trình tập huấn về công tác thi đua khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ chủ trì sáng 30/10.

Tham dự buổi tập huấn có hơn 500 cán bộ văn phòng làm công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện thành thị; trường đại học, cao đẳng; doanh nghiệp và tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Nga

Chương trình tập huấn nhằm để các thành viên tham gia nắm rõ các quy định về thi hành công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đat được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn;

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đoàn học sinh Nghệ An đoạt giải cao tại các Kỳ thi Olympic Quốc tế. Ảnh tư liệu

Thành viên tham gia chương trình tập huấn được tìm hiểu các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc khen thưởng; các hình thức nội dung và trách nhiệm trong tổ chức thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

Ngoài ra, tham gia buổi tập huấn các thành viên còn được phổ biến nội dung về đối tượng khen thưởng. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung.

Trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thời gian công tác (đối tượng là cán bộ quản lý thôi không giữ chức vụ nhưng vẫn tham gia công tác trong cơ quan, đơn vị) thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung, tức là vẫn được xét khen thưởng khi không còn giữ chức vụ quản lý.

Doanh nghiệp Bia Sài Gòn là đơn vị luôn được khen thưởng về tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: tư liệu

Sau thời gian tập huấn, các thành viên có trách nhiệm phổ biến nội dung cho lãnh đạo cơ quan đơn vị mình về các quy định trong công tác thi đua khen thưởng để tổ chức tốt các phong trào hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan tổ chức, đơn vị mình.

Thanh Nga