Cần cẩu gãy đôi khi trục vớt xe tải trong vụ gãy cầu

Chiếc xe tải rơi xuống kênh một ngày trước được cẩu lên, khi đang lơ lửng thì cần cẩu chao đảo, gãy đôi.