Cần "thông tư tưởng" trước!

(Baonghean) - Hiện ở nhiều địa phương, công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án, công trình lớn nhỏ thường vướng mắc, ảnh hưởng đến chủ trương, thiện chí thu hút đầu tư của các cấp và hình ảnh phát triển của mỗi địa phương. 
 
Từ thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng ở cơ sở, nhận thấy, muốn giải phóng mặt bằng, trả lại đất đai để thi công các công trình, dự án, trước hết phải giải phóng được tư tưởng. Lâu nay công tác giải phóng mặt bằng cứ ỳ ạch, thậm chí không giải phóng được, có phần quan trọng do chưa quan tâm đến công tác tư tưởng, chưa làm tốt công tác tư tưởng. Khi cái đầu chưa thông, chưa thoải mái thì khó để người ta chấp thuận. Không ít người cứ vin vào luật, vin vào cơ chế, chính sách hay chủ trương; có kẻ lại cho rằng cứ có tiền đền bù thỏa đáng là mọi việc trôi chảy, mà không nghĩ - thế nào là thỏa đáng? Trong kháng chiến, bởi nhân dân thông tư tưởng, xác định rõ mục tiêu độc lập dân tộc là mục tiêu cao cả, thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu, nên khi “xe chưa qua nhà không tiếc”...
 
Điều đáng nói hiện nay nhiều địa phương ít quan tâm đến công tác tư tưởng, kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa nhiều, nếu không nói là quá mỏng. Không ít nơi chi tiền trăm cho công tác tuyên truyền thì khó khăn, nhưng chi tiếp khách tiền triệu thì vui vẻ. Không ít người vin vào cơ chế thủ trưởng, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, nhất là tình hình hiện nay việc ít người nhiều, ai không nghe cho nghỉ việc, nên không quan tâm, không cần làm công tác tư tưởng, cứ “theo luật mà làm”, nên mới xảy tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư nặc danh… nhiều thêm.
 
Xét khía cạnh nhất định, mọi việc thành công hay thất bại đều do làm công tác tư tưởng tốt hay yếu. Trước nay có câu: “Tư tưởng chưa thông mang bình tông không nổi”;  khi cái đầu còn “nặng trịch”, chưa được làm thông, tư tưởng chưa được giải phóng, thì việc dù rất nhỏ cũng khó thành công; trong giải phóng mặt bằng cũng vậy! 
 
Phùng Văn (Con Cuông)