Cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương

(Baonghean.vn) - "Công tác giám sát, cập nhật tiến độ thi công một số công trình chưa chặt chẽ; nghiệm thu giai đoạn chưa kịp thời; một số công trình nhóm C, thi công không đạt tiến độ, nguy cơ vi phạm quy định". 

Đó là những nội dung được đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ ra tại cuộc giám sát tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam vào sáng 20/3 theo chương trình giám sát kết quả đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam là đơn vị sự nghiệp công ích (Nhà nước sở hữu 100% vốn), thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi. Hiện tại, đơn vị quản lý 40 đập, 13 hồ chứa, 3 cống đầu mối; 200km kênh dẫn, kênh thấp, sông đào. Các hồ đập chủ yếu được xây dựng từ những năm thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nguy cơ mất an toàn cao, cho nên, trong những năm gần đây, vốn đầu tư xây dựng thủy lợi được ưu tiên nâng cấp, đảm bảo an toàn các hồ chứa.

Riêng trong 2 năm 2015 và 2016, đơn vị đang quản lý đầu tư 4 dự án từ nguồn ngân sách tỉnh và dự án cống Nam Đàn từ vốn trái phiếu Chính phủ. Đến thời điểm này chưa có công trình nào hoàn thành mà nguyên nhân chính là do nguồn vốn được cấp chưa đáp ứng. Trong 4 dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách địa phương với tổng mức đầu tư hơn 162 tỷ đồng nhưng mới chỉ được cấp 39,6 tỷ. Cụ thể như dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Xiêm mới chỉ có 5/10,5 tỷ đồng.

Ông Bạch Hưng Tuyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam giải trình một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh thiếu nguồn vốn trong việc triển khai các dự án đã phê duyệt, khó khăn nhất hiện nay là hệ thống kênh tưới cấp 1, cấp 2, cấp 3, mặt ruộng của các công trình thủy lợi đang còn yếu; thậm chí vẫn còn kênh mương đất. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng tưới cho cây trồng, trong khi nguồn ngân sách chưa bố trí nâng cấp kênh mương cấp 1 do doanh nghiệp quản lý; kênh cấp 2, cấp 3, mặt ruộng thuộc trách nhiệm quản lý của các địa phương lại chưa được quan tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao việc chấp hành các quy định, xác định lựa chọn công trình đảm bảo đúng Luật Đầu tư, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế liên quan đến công tác giám sát, cập nhật tiến độ thi công chưa chặt chẽ; nghiệm thu giai đoạn chưa kịp thời. Một số công trình nhóm C thi công không đạt tiến độ, nguy cơ vi phạm quy định, bởi theo quy định các công trình nhóm C quy định thời gian trong 3 năm. Công tác duy tu, bảo dưỡng một số công trình; thu hút các nguồn lực đầu tư để nâng cấp còn hạn chế. 

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp giám sát tiến độ thi công hồ chứa Khe Xiêm (tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đơn vị quan tâm lập quy hoạch, kế hoạch cải tạo, nâng cấp, hệ thống hồ đập, kênh mương thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Xác định rõ điểm xung yếu để đề xuất sớm giải quyết. Quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị. 

Hồ chứa nước Khe Xiêm chỉ mới được cấp 5/10,5 tỷ đồng.

Rà soát, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, sử dụng vốn đúng mục đích. Quan tâm cập nhật, giám sát tiến độ thi công và tổ chức nghiệm thu, đánh giá thi công theo từng giai đoạn, theo đúng tiến độ kế hoạch thi công. Đồng chí Hoàng Viết Đường cũng làm rõ một số đề nghị của đơn vị, trong đó có đề nghị HĐND tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng hệ kênh mương đối với công trình thủy lợi để đảm bảo tưới hiệu quả khi hệ thống thủy lợi hồ đập đầu nguồn cơ bản hoàn thiện./.

Mai Hoa