Cần xác định khâu đột phá cho nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đại hội Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/10/2018.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, cùng một số sở, ngành cấp tỉnh.. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội được xây dựng và tổ chức lấy ý kiến từ các cấp Hội cơ sở đến cấp huyện và các sở, ngành cấp tỉnh, đảm bảo đánh giá toàn diện các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, phong phú từ cơ sở…

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX được chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tham gia góp ý vào chương trình, nội dung đại hội Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông tỉnh đã chuẩn bị nhân sự và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cho ý kiến, đưa ra danh sách dự kiến một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX gồm 45 người; Ban Thường vụ gồm 13 thành viên và đến thời điểm này, công tác nhân sự đại hội đảm bảo thực hiện đúng quy trình, cơ cấu, tiêu chuẩn quy định.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng cho rằng, mặc dù công tác tuyên truyền trước đại hội đã có sự dày công, nhưng chưa mang tính chiều sâu và chiều rộng, vì vậy từ nay đến đại hội, Hội Nông dân tỉnh cần tập trung cao cho hoạt động này.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Hội Nông dân tỉnh bổ sung đánh giá chất lượng, đời sống, thu nhập của người dân vùng nông thôn - lực lượng chiếm 70% dân số trong toàn tỉnh vào báo cáo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý cho dự thảo báo cáo trình đại hội, Giám đốc Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Hội Nông dân tỉnh bổ sung đánh giá chất lượng, đời sống, thu nhập của người dân vùng nông thôn - lực lượng chiếm 70% dân số trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần xác định rõ điểm nhấn và khâu đột phá cho nhiệm kỳ. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Hội Nông dân tỉnh cho đại hội trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để thực hiện các bước đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Hội Nông dân và lực lượng nông dân trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội Nông dân tỉnh chú trọng xây dựng báo cáo chính trị đại hội với tư duy tổng kết thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm và xác định rõ hướng đi của nhiệm kỳ tới, trong đó cần xác định rõ điểm nhấn và khâu đột phá nhằm tiếp tục phát huy truyền thống nông dân Nghệ An, chủ động hội nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh cũng cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sức lan tỏa và động lực tinh thần nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.