Cảnh báo huy động vốn đa cấp núp bóng “khởi nghiệp từ tay trắng“

Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phát đi cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của “Dự án Hoàng Gia”.

Theo Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương hiện nay trên phương tiện Internet có đăng tải các nội dung giới thiệu một tổ chức/công ty có tên “Dự án Hoàng Gia” cung cấp giải pháp hỗ trợ tiêu dùng cho cộng đồng, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời gia tăng thu nhập với rất nhiều tiện ích.

Chẳng hạn như các clip giới thiệu trên mạng xã hội Youtube gồm: “Khởi nghiệp từ tay trắng từ Hoàng Gia”; “Giới thiệu các Gói tiêu dùng của Hoàng Gia”; “Tổng quan cách quản trị tài khoản của Dự án Hoàng Gia”.

Hình ảnh trên website của tổ chức có tên Hoàng Gia. Tại đây giới thiệu các gói đầu tư từ mức 1 đến mức 8, tương ứng từ 12 - 924 triệu đồng với mức lãi hứa hẹn theo kiểu "không cần làm gì vẫn có tiền".
Cùng với các thông tin trên, một số trang báo điện tử cũng đã có cảnh báo về hoạt động có dấu hiệu huy động vốn theo phương thức đa cấp biến tướng của Dự án Hoàng Gia (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia hoặc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia).

Theo đó, Dự án Hoàng Gia có dấu hiệu thực hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua cung cấp dịch vụ gọi là “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” với các gói đầu tư như “Gói gia đình  84 triệu”, “Gói cá nhân  48 triệu”, “Gói tiêu dùng Pro 12 triệu”, “Các Gói tiêu dùng trải nghiệm cùng hoàng gia - với các mệnh giá 1,2 triệu; 3,6 triệu; 6,0 triệu và 8,4 triệu” … việc đăng ký tài khoản gia nhập và quản lý hoạt động đầu tư của các thành viên được thực hiện qua website: duanhoanggia.com.

Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định, đến nay chưa có tên đơn vị/tổ chức nào có tên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia hay Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Do đó, để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý cho người dân, cơ quan này khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc việc tham gia hoạt động đầu tư, huy động vốn theo hình thức đa cấp trái phép của các công ty này.

Theo điều 217a Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.