Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An sẽ có thêm 1 cầu vượt sông Lam dài 4km

Đó là cầu Hưng Đức vượt sông Lam dài hơn 4 km và có khối lượng xử lý đất yếu nhiều hơn, nên có suất đầu tư lớn hơn dự án đường.


Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của cao tốc Bắc - Nam đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, 11 dự án thành phần dài 653 km có tổng mức đầu tư hơn 102.500 tỷ đồng.

Nếu không tính chi phí giải phóng mặt bằng thì suất đầu tư trên mỗi km của cao tốc Bắc - Nam là 115 tỷ đồng (khoảng 5 triệu USD), bao gồm chi phí đầu tư xây dựng công trình cầu, hầm, xử lý nền đất yếu và hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng, đường gom dân sinh. 

Đối với dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tuy cùng có chiều dài khoảng 50 km song tổng mức đầu tư đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt lớn hơn 5.000 tỷ đồng so với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Nguyên nhân do đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có nhiều công trình lớn như hầm Thần Vũ dài 1,2 km, cầu Hưng Đức vượt sông Lam dài hơn 4 km; các công trình này khối lượng xử lý đất yếu nhiều hơn... 

Một phần dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Đắc Thành.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm 3 dự án đầu tư công là Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - Lạ Sơn, cầu Mỹ Thuận 2. 8 dự án kêu gọi PPP là Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Đồng Nai.  

Tháng 5, Chính phủ đã đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép chuyển hình thức đầu tư của 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Mới đây, Thường vụ Quốc hội đã chấp thuận chủ trương cho chuyển 3 dự án sang đầu tư công.