Cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quỳ Hợp còn chậm

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An với UBND huyện Quỳ Hợp sáng 5/6.

Cuộc làm việc được tiến hành theo chương trình giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy
Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp làm rõ một số nội dung liên quan đến tồn đọng trong cấp đổi và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khó khăn liên quan đến kinh phí đo đạc; hướng giải quyết trong công tác lập hồ sơ kéo dài; công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về cấp giấy chứng nhận; cần đặt ra mục tiêu để nâng tỷ lệ cấp đổi…
Theo đánh giá, công tác thẩm định, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp còn chậm so với nhu cầu của người dân.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định vẫn còn xảy ra ở một số xã, nhất là đất sản xuất lâm nghiệp; công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính có lúc chưa kịp thời.

Diện tích cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Quỳ Hợp mới chỉ đạt 1.417,44/10.434,3 ha (hơn 13,5%); diện tích cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cũng chỉ đạt 109.88/779.57  ha (hơn 14%)

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phương Thúy

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp đã nêu lên một số nguyên nhân khách quan như một số đơn vị tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm hoàn chỉnh hồ sơ; không cử cán bộ có mặt trực tiếp tại xã bổ sung.

Trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm và chưa nắm rõ lịch sử, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của nhân dân.

Trong quá trình xét, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xác nhận nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của một số xã chưa phản ánh đúng với thực tế sử dụng.

Ngoài ra, một số người dân, chủ sử dụng đất chưa ý thức được quyền lợi của việc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa tự giác thực hiện trách nhiệm, chậm trễ trong kê khai, đăng ký; nhiều trường hợp còn biểu hiện trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan… 

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp đề xuất tỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 xã trên địa bàn huyện, hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính và hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính cho các xã còn lại; phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại địa phương...
Đoàn đến khảo sát tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phương Thúy
Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng chia sẻ với huyện Quỳ Hợp, bởi đây là huyện miền núi, có nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý.
Ông Phan Đức Đồng đánh giá trong thời gian qua huyện đã tích cực ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, các công văn, công tác phổ biến pháp luật cũng đã được lồng ghép qua các hội họp và buổi tập huấn…

Tuy nhiên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, còn nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai, một số chính quyền cấp xã đang còn buông lỏng và thờ ơ trong vấn đề này, chuyển đổi đất không đúng mục đích…

Từ đó, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Quỳ Hợp chỉ đạo rà soát tổng thể đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, hạn chế…

Người đứng đầu Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện Quỳ Hợp tăng cường kiểm tra, đảm bảo thời hạn giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đúng hạn; quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.