#cấp gạo

7 kết quả

Gạo về vui tết cùng bà con Quế Phong

Gạo về vui tết cùng bà con Quế Phong

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, huyện Quế Phong đã tiếp nhận và cấp phát 451 tấn gạo cứu đói của Chính phủ đến tận từng hộ dân, dù là những bản đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú ở địa hình xa xôi, đường đi lại hết sức khó khăn. Vậy là Tết này, tất cả bà con đều chung niềm vui no ấm...
Cấp phát 18 tấn gạo cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng

Cấp phát 18 tấn gạo cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2621 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện 30 a, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt vừa cấp phát gạo cho các hộ nghèo của xã Nậm Giải huyện Quế phong.