Cắt nhỏ, chôn lấp pháo và vũ khí trái phép từ 2006 đến nay

(Baonghean.vn) - Sáng 19/1, Công an Diễn Châu đã tiến hành tiêu hủy súng, đồ chơi, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, băng đĩa hình đồi trụy và các loại pháo được thu hồi từ năm 2016 đến nay.

Cắt nhỏ, đập bẹp các loại vũ khí, băng đĩa, đồ chơi nguy hiểm. Ảnh: Mai Giang

Số lượng tiêu hủy gồm 10 khẩu súng hơi, 50 súng tự chế, 200 tuýp sắt, đao kiếm các loại cùng 1.000 băng đĩa hình có nội dung đồi trụy, 63,5kg pháo các loại và nhiều đồ chơi bạo lực. Các loại vũ khí, băng đĩa, đồ chơi nguy hiểm được xử lý tiêu hủy bằng cách cắt nhỏ, đập bẹp. Đối với số pháo được ngâm nước và đào hố chôn lấp dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Ngâm nước và đào hố chôn lấp các loại pháo. Ảnh: Mai Giang

Số lượng này được Công an Diễn Châu thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp từ năm 2016 đến nay./.

Mai Giang