#CĐCS

6 kết quả

Công đoàn cơ sở có quyền gì trong công tác ATVSLĐ?

Công đoàn cơ sở có quyền gì trong công tác ATVSLĐ?

(Baonghean.vn) - Hỏi: Công đoàn cơ sở có quyền gì, có trách nhiệm gì trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại doanh nghiệp? Công đoàn cơ sở có quyền quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp hay không?
LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch Tháng Công nhân 2022

LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch Tháng Công nhân 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên thứ nhất, bàn về những nội dung quan trọng như quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về vị trí việc làm, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kế hoạch Tháng công nhân năm 2022.
LĐLĐ thị xã Thái Hòa: Sáng tạo, hiệu quả trong chống dịch

Những mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch

(Baonghean.vn) - Ngay từ giai đoạn đầu của dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động thị xã Thái Hòa đã có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực trong phòng, chống dịch. Càng về sau, những hoạt động này được đẩy lên thành phong trào, lan tỏa và được đón nhận.