Chậm cấp bìa đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

(Baonghean.vn) - Cho dù đã triển khai nhiều giải pháp cấp bìa đỏ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa nhưng công tác này ở Nghệ An vẫn chậm, đến nay đạt khoảng 50% kế hoạch.

Một số diện tích đất nông nghiệp ở Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vẫn chưa được đo đạc. Ảnh; Văn Trường.

Ông Lê Quang Huy - Trưởng phòng Đo đạc bản đồ (Sở Tài nguyên môi trường) cho biết: Sau dồn điền đổi thửa, từ năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã cấp đổi được 532.617 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với diện tích 209.185 ha, đạt trên 50% kế hoạch.

Việc cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm là do nhiều nguyên nhân. Như ở một số địa phương cấp xã còn thiếu quyết liệt trong khâu chỉ đạo. Một số đơn vị tư vấn vừa thiếu nhân lực, vừa yếu chuyên môn. Một số địa phương còn để thất lạc hồ sơ, sơ đồ đo đạc.

Vẫn còn nhiều thửa đất tồn đọng chưa được các cấp chính quyền huyện, xã rà soát. Số liệu báo cáo chưa thống nhất …

Ông Lê Quang Huy cho biết thêm: Việc cấp sổ đỏ sau chuyển đổi ruộng đất là rất cần thiết, vừa để làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, thời gian tới Sở tài nguyên yêu cầu các đơn vị tư vấn tăng thêm nhân lực tại các địa phương để đo đạc, làm thủ tục cấp giấy. Cũng như bố trí cán bộ chuyên môn các cấp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương kịp thời tháo gỡ, xử lý mọi vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận để người dân yên tâm sản xuất.

Văn Trường