Chấm dứt việc trả lời kiến nghị cử tri một cách chung chung

(Baonghean.vn)- Đó là một trong nhiều nội dung được thảo luận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và các huyện cụm đường 7 sáng 18/8.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: H.T

Đồng chí Cao Thị Hiền phát biểu khai mạc, nhấn mạnh mục đích của hội nghị là sự trao đổi kinh nghiệm với những vấn đề cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thảo luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lan - Phó Ban Văn hóa Xã hội HĐND cho rằng: Nhiều kiến nghị mà ban lựa chọn để đi khảo sát và kiến nghị giải quyết thì vẫn "nhận được sự trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, chưa rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn giải quyết”; có việc được giải quyết chưa thật thấu tình đạt lý… Ví dụ như các vấn đề cử tri kiến nghị sau kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh như: việc cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyện ở xã Nam Cát (Nam Đàn); BHXH huyện Nghĩa Đàn về vấn đề nợ đọng BHXH…

Tình trạng các cấp ngành, cơ quan, chính quyền giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa có thời gian hẹn trả lời cụ thể cũng là nội dung được các địa biểu đại diện HĐND các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn... phản ánh.

Để hạn chế tình trạng này,  bà Nguyễn Thị Lan đề nghị cần báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp; Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri nhằm xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương và xem đây là 1 trong các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị. Ảnh: H.T
Đại diện HĐND huyện Con Cuông trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: H.T

Nói về một số vướng mắc trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, ông Đào Xuân Thanh - Phó chủ tịch HĐND huyện Con Cuông cho biết việc tổng hợp ý kiến cũng như giải quyết nhiều lúc chưa kịp thời, lý do một phần do các kiến nghị của cử tri trùng lặp, không chính xác; một phần do chỉ có thể bố trí 1 đồng chí phó chánh văn phòng phụ trách tổng hợp nên công việc thường chồng chéo, làm không kịp tiến độ.

Cũng vì vậy huyện Con Cuông đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương bố trí thêm 1 đồng chí chuyên trách để giúp việc cho hoạt động của HĐND huyện, đề nghị cấp trên quy định thời gian cụ thể trong giải quyết kiến nghị cử tri do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội.

Còn đại diện HĐND huyện Thanh Chương cho rằng Luật Chính quyền địa phương bỏ Tổ đại biểu HĐND xã sẽ gây khó khăn cho hoạt động của hội đồng nhân dân xã; đề nghị có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, chính quyền các cấp chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri; đề nghị có chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho trưởng phó, thành viên các ban HĐND xã.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho biết hiện do chưa có các văn bản pháp lý quy định cụ thể về trách nhiệm trả lời, thời gian trả lời và giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đối với UBND và các cơ quan thuộc UBND các cấp; chưa có quy định về trách nhiệm thực hiện lời hứa của lãnh đạo hoặc đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương nên việc giải quyết kiến nghị cử tri vẫn chưa có hiệu quả cao hoặc chậm thời gian.

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Anh Sơn. Ảnh: H.T

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho rằng, việc giải quyết kiến nghị của cử tri là trách nhiệm của tất cả các cấp ngành, cơ quan đơn vị nếu có liên quan. Tuy nhiên, trong thực tế đôi lúc vẫn có địa phương hay tổ chức nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn giữa việc trả lời ý kiến cử tri với giải quyết kiến nghị cử tri. Đối với cấp huyện thì vai trò của chánh văn phòng UBND rất quan trọng, cần gắn trách nhiệm để người này nắm chắc công tác; bên cạnh đó cần phải có sự rà soát tổng hợp thường xuyên các kiến nghị của cử tri và lãnh đạo, người đứng đầu phải quam tâm, đôn đốc rốt ráo thì mới mong giải quyết nhanh cho người dân.

Trước các ý kiến về các nội dung còn vướng mắc mà đại biểu nêu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Viết Đường đề nghị đại diện các địa phương cho ý kiến nên hay không việc ra nghị quyết quy định trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết kiến nghị cử tri.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hiền trả lời một số ý kiến mà đại biểu đã nêu, tổng hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp để rút ra các kinh nghiệm, việc làm hiệu quả có thể áp dụng vào hoạt động của HĐND các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết kiến nghị cử tri ./.

Hoài Thu