Chậm tiến độ dự án chợ 300 tỷ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương do Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An làm chủ đầu tư đến nay chậm triển khai so với kế hoạch.
Quy hoạch chi tiết dự án chợ Đô Lương và khu dân cư phố chợ.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa việc đầu tư xây dựng quản lý chợ tại Nghị định số 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Đô Lương chủ trương thu hút vốn đầu tư phát triển dự án chợ trên địa bàn. Sau quá trình tìm hiểu, chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương” theo Quyết định số 571/QĐ - UBND ngày 15/2/2017. Nhà đầu tư thực hiện là Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An.
Chợ có diện tích xây dựng 22.971,69 ha, mật độ xây 75,74%, khoảng 1.929 ki ốt, quầy hàng, sạp hàng làm điểm kinh doanh với một số khối nhà cao từ 2 - 7 tầng, trong đó sạp hàng truyền thống là 1.532 sạp hàng. Địa điểm thực hiện thuộc xã Yên Sơn và thị trấn Đô Lương với diện tích đất sử dụng 3,4 ha với tổng số vốn đầu tư 330,741 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 66,148 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức dự án đầu tư.
Theo Quyết định 571 của UBND tỉnh giao tiến độ dự án giai đoạn quý II năm 2017 sẽ khởi công xây dựng, san lấp mặt bằng, quý II năm 2019 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án trung tâm  thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương vẫn chưa thống nhất được phương án quy hoạch giữa UBND huyện Đô Lương và nhà đầu tư.
Bà Lê Thị Lý - Phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương cho biết: Nguyên nhân chậm tiến độ Dự án trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương là sau khi có quyết định của tỉnh, huyện chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư lại chưa phối hợp kịp thời với huyện để thống nhất phương án quy hoạch, triển khai các bước tiếp theo kịp tiến độ khởi công mà lại mất thời gian vào việc làm các thủ tục xin điều chỉnh diện tích dự án. Cụ thể là theo Quyết định số 571/QĐ - UBND ngày 15/2/2017 dự án được giao 3,4 ha.
Tuy nhiên nhà đầu tư lại trình xin ngành chức năng diện tích đất sử dụng 8,4 ha. Ngày 20/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có Công văn số 570 về việc “cho ý kiến của các sở liên quan và huyện Đô Lương điều chỉnh dự án từ 3,4 ha lên 8,4 ha”. Huyện Đô Lương đã thống nhất phương án cho nhà đầu tư mở rộng thêm diện tích 8,4 ha, trình xin UBND tỉnh. Tuy nhiên, ngày 30/6/2017, Thường trực Tỉnh ủy có thông báo về việc “thống nhất chưa điều chỉnh dự án”. Như vậy là nhà đầu tư vẫn phải thực hiện theo phương án cũ theo Quyết định số 571/QĐ - UBND là diện tích sử dụng 3,4 ha. 
Khu đất được quy hoạch xây dựng Dự án trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương.
Ngày 30/10/2017, Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An đã trình dự thảo quy hoạch chi tiết theo diện tích 3,4 ha cho UBND huyện Đô Lương. Nhưng qua xem xét bản quy hoạch dự thảo của nhà đầu tư đối chiếu với các văn bản liên quan và Quyết định số 571/QĐ của UBND tỉnh, huyện Đô Lương thấy bản quy hoạch này chưa thật sự phù hợp. Xác định vị trí khảo sát xây dựng chưa  đúng với thực địa. Trong bản quy hoạch chưa phân rõ diện tích xây dựng trung tâm thương mại và diện tích xây dựng chợ để UBND huyện thuận lợi trong quá trình GPMB. Trong quyết định chấp thuận đầu tư của tỉnh phần thực hiện dự án có xây dựng ki ốt 7 tầng, nhưng trong bản quy hoạch của nhà đầu tư lại không có…
Nhu cầu xây dựng Dự án trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương là cần thiết, góp phần phát triển dịch vụ thương mại, tăng trưởng kinh tế, tạo diện mạo mới cho huyện. Vấn đề đặt ra là nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện Đô Lương nhanh chóng thống nhất phương án quy hoạch theo phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai dự án.