Chấn chỉnh hoạt động khoáng sản vi phạm pháp luật

(Baonghean) - Ngày 12/2/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 707 đồng ý chủ trương kết thúc hoạt động của Đoàn liên ngành kiểm tra,  xử lý hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn theo Quyết định số 163/QĐ-UBND-NC ngày 14/1/2013 của UBND tỉnh.
 
Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức Tổng kết việc thực hiện Quyết định 163/QĐ-UBND-NC ngày 14/1/2013 của UBND tỉnh trước ngày 5/3/2014. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý hoạt động khoáng sản trái phép; tích cực tham mưu cho các địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành, thị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về khoáng sản, phòng ngừa tái phạm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng để khai thác khoáng sản; Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động  khai thác khoáng sản trái phép trên các tuyến sông, gây sạt lở, lệch dòng chảy làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An thường xuyên đưa tin, xây dựng các phóng sự phản ánh các hoạt động vi phạm trong  khai thác khoáng sản và trách nhiệm về quản lý Nhà nước về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân để cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
 
Yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An và UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
 
P.V