#chất lượng đảng viên

8 kết quả

Nâng cao năng lực chi bộ đảng thôn, xóm - Bài 2: Chọn ‘người đứng mũi’

Nâng cao năng lực chi bộ đảng thôn, xóm - Bài 2: Chọn ‘người đứng mũi’

(Baonghean.vn) - Việc tìm và bầu chọn người gánh vác công việc chung, “đứng mũi chịu sào” ở khối, thôn, xóm, bản (gọi chung là thôn, xóm) luôn được cấp ủy các cấp quan tâm. Trong kỳ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu trưởng thôn, xóm ở các địa phương, Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý các cấp cần có sự quan tâm để chọn ra được trưởng khối, xóm, bản là đảng viên.