#chạy quyền

27 kết quả

Không gương mẫu thì làm cán bộ để làm gì?

Không gương mẫu thì làm cán bộ để làm gì?

Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương chính là yếu tố góp phần phòng ngừa tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, chống chạy chức, chạy quyền, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Và nói cho cùng thì việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên cũng là để xây dựng hình ảnh, uy tín của
Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác cán bộ

Hội nghị Trung ương 7: Tổng Bí thư đề cập nhiều vấn đề về công tác cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý các đại biểu phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp?...
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

“Bất cứ một sự hoen mờ nào của đảng viên cũng đều ảnh hưởng hình ảnh của Đảng“

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị góp ý sửa đổi Quy định số 101/QĐ – TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và xây dựng quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống chạy chức, chạy quyền do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.