#chè Xuân

3 kết quả

Thanh Chương: Thu 30 tỷ từ chè vụ xuân

Thanh Chương: Thu 30 tỷ từ chè vụ xuân

(Baonghean.vn) - Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay chè Thanh Chương được thu hoạch sớm hơn gần một tháng. Hiện tại người dân vùng chè đang bước vào mùa thu hoạch trong niềm vui được mùa, được giá.