#chi bộ khối

2 kết quả

Chọn việc 'đúng' và 'trúng' ở chi bộ phố

Chọn việc 'đúng' và 'trúng' ở chi bộ phố

(Baonghean) - Xác định chi bộ khối, xóm là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Để nâng cao sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, các chi bộ khối, xóm ở thành phố Vinh đã tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng dân chủ, chọn bàn và triển khai những việc thiết thực ở địa phương.