Chỉ có hơn 31% công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất được triển khai

(Baonghean.vn) - Chiều 21/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành cuộc họp thẩm tra một số tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến tài nguyên - môi trường.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Tham gia cuộc thẩm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cùng đại diện một số các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Về dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình để xin ý kiến HĐND tỉnh lần này gồm 2.466 công trình; diện tích đất thu hồi là hơn 6.684 ha. Trong đó có 1.426 công trình, dự án chuyển tiếp và 1.058 công trình, dự án đăng ký mới. Đồng thời, sẽ hủy bỏ thu hồi đất của 297 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 197/NQ-HĐND, ngày 20/12/2015 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 4/8/2016.

Thẩm tra về nội dung này, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung mà UBND tỉnh trình; đây là điều kiện quan trọng, khuyến khích các công trình, dự án triển khai, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều đại biểu cũng đề cập đến chất lượng ban hành danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trước đó chất lượng chưa cao khi tỷ lệ các công trình, dự án được thu hồi đất theo Nghị quyết số 197 và Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh được triển khai đạt thấp, chỉ mới  31,11% số công trình, dự án và 19,38% diện tích; có 297 công trình, dự án bị hủy bỏ. Đây là vấn đề cốt lõi dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai, dự án “treo”.

Triển khai thi công hồ Cửa Nam

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần xác định các danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo các nhóm đúng quy định tại khoản 3, điều 62 Luật Đất đai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng nhấn mạnh: Các công trình, dự án cần thu hồi đất phải đảm bảo được các nguyên tắc, đó là đã có chủ trương đầu tư, có trong danh mục của kế hoạch đầu tư công trong năm hoặc trong giai đoạn 2017 - 2020; có trong danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách, cấp thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; dự án công trình của nhà đầu tư chứng minh được năng lực tài chính, tính dự báo khả năng đầu tư có hiệu quả cao.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần đảm bảo đúng nguyên tắc trong việc quyết định thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Thừa nhận thực tế và làm rõ nguyên nhân tỷ lệ công trình, dự án thời gian qua triển khai đạt thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Viết Hồng khẳng định, UBND tỉnh đang từng bước“gò” các địa phương thực hiện chặt chẽ hơn, khi đề xuất, đăng ký công trình, dự án cần thu hồi.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu thảo luận để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với các công trình, dự án được thu hồi đất.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Trên cơ sở danh mục thu hồi đất các công trình, dự án theo 7 nhóm mà UBND tỉnh trình, đồng chí Lê Hồng Vinh đồng tình 4 nhóm được ưu tiên, còn các công trình, dự án thuộc các nhóm còn lại khi cần thiết sẽ được Thường trực HĐND tỉnh quyết định giữa 2 kỳ họp. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại các dự án chuyển tiếp để đưa ra các dự án không đủ điều kiện thực hiện, hạn chế dự án “treo”, dự án chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân.

Cũng trong chiều nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; về bổ sung và điều chỉnh bảng giá trên địa bàn tỉnh; về quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên mặt nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

Mai Hoa