Chi cục Thuế Diễn Châu: Khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt dự toán

(Baonghean) - Số liệu tổng hợp đến tháng 9/2016 cho thấy: Chi cục Thuế Diễn Châu đã thu đạt 185,9 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán tỉnh giao và bằng 168,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách năm nào cũng áp lực bởi kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, huyện nào cũng thấy vậy, nhưng với trách nhiệm, phát  huy năng lực trí tuệ đội ngũ, nâng cao các giải pháp quản lý, tìm kiếm thêm nguồn thu mới, Chi cục Thuế huyện Diễn Châu đã  thu đạt tiến độ thu ngân sách và đặt quyết tâm cao cho những tháng cuối năm. 

Chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao năm 2016 là 226 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 185,9 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán tỉnh giao.; 84,8% dự toán HĐND huyện giao, tăng 118% cùng kỳ.  Nếu không tính tiền sử dụng đất, số thu đạt 107,321 tỷ đồng, bằng 78,11% dự toán, bằng 168,5% cùng kỳ năm 2015. Theo số liệu ước tính 10 tháng, Chi cục Thuế Diễn Châu đã thu được 205 tỷ đồng, như vậy khả năng về đích trước kế hoạch. 

Khách hàng đến giao dịch tại Chi cục thuế Diễn Châu.

Một số khoản thu đạt tiến độ dự toán và cao hơn cùng kỳ đó là: Thuế thu nhập DN 10,857 tỷ đồng, đạt 108,6% dự toán; Thuế Môn bài: 2,059 tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán;  Thu khác ngân sách: 4,781 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán;  Thu phí, lệ phí: 3,454 tỷ đồng, đạt 98,7% dự toán,…

Số thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn phụ thuộc nhiều vào số thu thuế của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm tình hình SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp XDCB không có công trình mới, hoạt động đầu tư mới hạn chế, doanh nghiệp chủ yếu thương mại dịch vụ song sức mua hạn chế.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển miền Trung khiến cho hoạt động kinh doanh thương mại, hải sản trên địa bàn rất khó khăn. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn có 52 doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh nhưng có 25 DN giải thể, phá sản, 81 doanh nghiệp không phát sinh thuế.

Chi cục thuế Diễn Châu kiểm tra các cây xăng chống thất thu thuế.

Một trong những nguyên nhân khiến số thu thuế của Diễn Châu đạt cao đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo từ Cục Thuế, từ cấp ủy, chính quyền địa phương, và công tác thu hồi nợ đọng thuế được thực hiện tốt. Lãnh đạo Chi cục Thuế cho biết: Công tác xử lý nợ đọng thuế đã được triển khai quyết liệt và nợ thuế đã giảm nhiều.

Ông Nguyễn Xuân Huệ  - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Diễn Châu cho biết: Chi cục đang triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu vượt chỉ tiêu của năm. Áp dụng các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh.

Bên cạnh đó, Chi cục sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, đồng thời, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế thực hiện.

Chi cục cũng tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế trên cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức tập huấn, đối thoại để cung cấp thông tin và tháo gỡ khó khăn cho NNT; chuyển tải kịp thời các chính sách thuế mới qua mạng internet để NNT biết và thực hiện.

Cán bộ Chi cục thuế Diễn Châu tập trung cho công việc cuối năm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh.

Tăng cường đôn đốc thu nợ và áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh của các xã trường hợp NNT nợ lớn kéo dài; Chỉ đạo các ngành phối hợp biện pháp thực hiện trong công tác thu hồi nợ đọng thuế. 

Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế một cách toàn diện, giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử, đảm bảo duy trì 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử và thường xuyên đôn đốc nộp thu cố định tại xã vào ngân sách qua Kho bạc Nhà nước kịp thời và đầy đủ. 

Trân Châu