Chi tiết chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đức Dũng 25/12/2019 10:05

(Baonghean.vn) - Các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định và kết luận. Trong mỗi cuộc kiểm tra, giám sát cần kết hợp kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm kết thúc kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thắng lợi các chương trình, đề án, chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, công tác kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, góp phần phục vụ tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ Chính trị  do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (ngày 15/12/2019). Ảnh minh họa: Thành Duy

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo chương trình,Quý I sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trách nhiệm của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân tại huyện Anh Sơn, Nam Đàn.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các huyện: Quế Phong, Hưng Nguyên, Đô Lương, Con Cuông, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai.

Quý II, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 4/2/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 7/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn tại huyện Yên Thành, Hội Nông dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 5/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra tại các huyện: Nghi Lộc, Quỳ Hợp.

Giám sát việc thực hiện các chủ trương về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập các cơ quan hành chính, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng cán bộ tại huyện Thanh Chương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý III, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trách nhiệm của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân tại huyện Diễn Châu.

Quý IV, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và Chương trình hành động số 96-CT/TU, ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại thành phố Vinh.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 14/4/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng tại huyện Tân Kỳ, Trường Chính trị tỉnh.

Chi tiết chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO