Chi tiết sáp nhập là 59 tổ dân phố, thôn tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Dự kiến Hoàng Mai sẽ sáp nhập là 59 tổ dân phố, thôn tại 6 phường, xã. Sau sáp nhập, tổng toàn thị xã còn lại 99 tổ dân phố, thôn, giảm được 33 tổ dân phố, thôn.

Thị xã Hoàng Mai hiện có 132 tổ dân phố, thôn, trong đó có 28 tổ dân phố, thôn đạt 100% quy mô số hộ gia đình, có 84 tổ dân phố, thôn từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, có 20 tổ dân phố, thôn dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Dự kiến Hoàng Mai sẽ sáp nhập là 59 tổ dân phố, thôn tại 6 phường, xã. Ảnh tư liệu: Hồ Nhật Thanh

Dự kiến Hoàng Mai sẽ sáp nhập là 59 tổ dân phố, thôn, trong đó có 41 tổ dân phố, thôn trên 50% quy mô số hộ gia đình và 18 tổ dân phố, thôn dưới 50% quy mô số hộ gia đình.

Số tổ dân phố, thôn hình thành sau sáp nhập là 26, trong đó có 23 tổ dân phố, thôn đạt 100% quy mô số hộ gia đình và 3 tổ dân phố, thôn đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tổng số tổ dân phố, thôn thuộc diện không phải sáp nhập là 73, trong đó có 2 tổ dân phố, thôn dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, tổng toàn thị xã còn lại 99 tổ dân phố, thôn, giảm được 33 tổ dân phố, thôn.

Phương án sáp nhập trên của thị xã Hoàng Mai đã được Sở Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh thông qua và sắp tới sẽ trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị trong Nghị quyết HĐND tỉnh về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, thôn, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP TỔ DÂN PHỐ, THÔN TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh: Tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thay đổi giấy tờ sau sáp nhập xã, xóm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thay đổi giấy tờ sau sáp nhập xã, xóm

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Sở Nội vụ lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và tham mưu cho UBND tỉnh để có chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ cho cấp xã và các khối, xóm, bản trong việc thay đổi các giấy tờ liên quan đến nhân thân, giao dịch của người dân với chính quyền sau sáp nhập. Với tinh thần phải kịp thời, thuận lợi nhất cho người dân.
Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghệ An hướng dẫn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ Nghệ An đã có hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác