#chi trả bảo hiểm

3 kết quả

AIA chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

AIA chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10/2016, Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An, Chi nhánh Văn phòng Tổng đại lý tại Diễn Châu phối hợp với UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng Nguyễn Văn Bảy, xóm Hải Nam - khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo dẫn tới tử vong.