#Chiến Thắng Truông Bồn

6 kết quả

m

Cho Truông Bồn mãi xanh

(Baonghean.vn) - Đã 53 năm kể từ ngày 13 thanh niên xung phong ngã xuống ở Truông Bồn, cuộc sống bao lần đổi thay và người dân thực sự ấm lòng trước màu xanh của vùng đất huyền thoại.