Chiều 9/12, Nghệ An ghi nhận 37 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca cộng đồng

(Baonghean.vn) - 03 ca cộng đồng (TP. Vinh: 01, Hưng Nguyên: 01, Quỳnh Lưu: 01), 34 ca đã được cách ly từ trước ( 03 ca trong khu phong tỏa, 24 ca là F1, 06 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ tỉnh Bắc Ninh về).
Chiều 9/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 09/12), Nghệ An ghi nhận 37 ca dương tính mới với COVID-19 tại 09 địa phương (Quỳnh Lưu: 13, Nghi Lộc: 06, Hưng Nguyên: 06, Quế Phong: 04, Đô Lương: 03, TP Vinh: 02, Nam Đàn: 01, Thanh Chương: 01, Quỳ Hợp: 01). 
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: CDC Nghệ An
Trong đó, có 03 ca cộng đồng (TP Vinh: 01, Hưng Nguyên: 01, Quỳnh Lưu: 01), 34 ca đã được cách ly từ trước (03 ca trong khu phong tỏa,  24 ca là F1, 06 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ tỉnh Bắc Ninh về). Ghi nhận 10 ca có triệu chứng, 27 ca không có triệu chứng.
Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5.448 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 966, Nghi Lộc: 521, Quỳnh Lưu: 473, Yên Thành: 459, Diễn Châu: 338, Tân Kỳ: 295, Quế Phong: 246, Nam Đàn: 229, Quỳ Châu: 229, Hưng Nguyên: 207, Hoàng Mai: 186, Cửa Lò: 181, Đô Lương: 179, Nghĩa Đàn: 164, Con Cuông: 160, Thanh Chương: 152, Tương Dương: 120, Kỳ Sơn: 117, Quỳ Hợp: 105, Anh Sơn: 75, Thái Hòa: 46. 
Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 4.287 BN. Lũy tích số BN tử vong: 30 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.131 BN.
* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 48.762. Phát hiện 1.021 ca dương. 
Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 
1. BN L.T.D, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 8/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, sáng ngày 9/12 BN đến Bệnh viện (BV) Quốc Tế Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. 
2. BN N.N.N, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Thượng Khê, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ngày 8/12, BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi BV Sản Nhi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
3. BN V.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Chiều ngày 8/12 BN được lấy mẫu cộng đồng làm test nhanh có kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4. BN H.V.P, nam, sinh 1957. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi.
5. BN H.T.V, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
6. BN H.V.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN không có triệu chứng.
7. BN H.S.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
8. BN L.T.L, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
9. BN P.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
10. BN N.T.P.M, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
11. BN T.C.K, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
12. BN N.V.U, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
13. BN N.N.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: TT Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
14. BN N.N.Q.C, nam, sinh 2020. Địa chỉ: TT Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
15. BN T.T.N.Q, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
16. BN N.T.K, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.Q.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
17. BN N.N.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
18. BN Đ.V.T.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
19. BN N.T.K, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Sổ mũi.
20. BN L.V.B, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
21. BN V.V.N, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN S.T.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
22. BN V.T.S, nam, sinh năm 1967. Địa chỉ: TT Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN là F1 của V.N.G đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
23. BN T.T.H, nữ, sinh năm 1927. Địa chỉ: TT Kim Sơn, huyện Quế Phong. BN là F1 của V.N.G đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
24. BN N.H.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
25. BN H.X.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Rát họng.
26. BN H.N.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN H.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BV Dã chiến số 8. BN  có triệu chứng: Ho, sốt.
27. BN N.T.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.B.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BV Dã chiến số 8. BN  có triệu chứng: rát cổ, mệt mỏi. 
28. BN H.V.V, nam, sinh 2004. Địa chỉ: phường Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.H.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN  có triệu chứng: rát cổ, mệt mỏi. 
29. BN N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.H.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: mệt mỏi. 
30. BN P.Đ.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: ngạt mũi, rát họng. 
31. BN H.V.A.Đ, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xã Giang Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 1/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi. 
32. BN H.M.A, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xã Giang Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 1/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi. 
33. BN N.T.T, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
34. BN N.T.Q.A, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 30/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
35. BN T.P.U, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, BN đi từ TP HCM về ngày 1/12. BN đã được cách ly và không có triệu chứng.
36. BN P.B.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về ngày 8/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
37. BN H.T.L.P, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. BN đi từ Bắc Ninh về ngày 24/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng./.