#chính quyền Xô viết

4 kết quả

Bến đò Rộ Thanh Chương

Ngày ấy, bên dòng sông Lam

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3/1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, tại đền Tiến Sơn - nay thuộc xã Thanh Long, Hội nghị đại biểu các Chi bộ Cộng sản Thanh Chương đã bầu ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện Thanh Chương.
Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - sự lựa chọn của lịch sử

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - sự lựa chọn của lịch sử

(Baonghean.vn) - Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 được xem là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau khi thành lập. Như một sự lựa chọn của lịch sử, từ phong trào đấu tranh của công-nông Nghệ -Tĩnh, 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.