Chính sách BHYT mới cho người tuyến tỉnh về Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh chữa bệnh

Từ 1/1 tới, bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh toàn quốc, chi trả 100% chi phí điều trị nội trú.
Từ ngày 1/1/2021, chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 22 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Theo đó, người dân có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được BHYT trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Trước đây khi chưa thông tuyến tỉnh, bệnh nhân khám bệnh trái tuyến chỉ được BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú. Tuy nhiên từ 1/1 tới, mức chi trả là 100% đối với những phần được BHYT chi trả.

Từ 1/1 tới, người dân có thẻ BHYT có thể khám chữa bệnh thông tuyến tỉnh trên toàn quốc

Các trường hợp khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại tuyến Trung ương nếu không có giấy chuyển viện vẫn chỉ được chi trả 40%, trừ trường hợp cấp cứu, bệnh nhân là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ nghèo hoặc người dân sống tại xã đảo, huyện đảo.

Chính sách mới sẽ tạo điều kiện cho người dân song nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có nguy cơ đối mặt với tình trạng quá tải.

 

Không chỉ vậy, khi thông tuyến BHYT tuyến tỉnh, chi phí y tế cũng gia tăng tạo ra áp lực lớn lên quỹ BHYT. Dự kiến, quỹ dự phòng BHYT chỉ đáp ứng chi trả đến năm 2021.

Hiện tại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn để các cơ sở y tế vừa đảm bảo chất lượng điều trị, vừa tránh quá tải. Chỉ định tiếp nhận nội trú tuyến tỉnh phải phù hợp với tình trạng bệnh nhân, quy định số giường bệnh của mỗi cơ sở y tế phải phù hợp với nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tránh kê giường tràn lan.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh phải có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức khám bệnh, xây dựng và thực hiện đúng quy trình khám, chữa bệnh, giám sát chặt chỉ định điều trị nội trú. Đặc biệt cần có kế hoạch phối hợp và chủ động phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh khác, bao gồm cả cơ sở tuyến huyện để điều chuyển bệnh nhân khi quá tải.

vietnamnet.vn