Chính sách mới về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2017

(Baonghean.vn) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ 01/01/2017.

Khai thác khoáng sản ở Quì Hợp. Ảnh tư liệu

Theo đó, số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ bằng số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí, nhân với mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra (200 đồng/m3), cộng với tích của số lượng quặng khoáng sản nguyên khai thác trong kỳ và mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác, sau đó nhân với hệ số tính phí theo phương pháp khai thác.

Đối với khai thác quặng khoáng sản kim loại, mức phí bảo vệ môi trường giao động từ 10.000 đồng/tấn - 270.000 đồng/tấn. Trong đó, mức phí tối đa 270.000 đồng/tấn áp dụng với quặng vàng, quặng bạch kim, quặng bạc, quặng thiếc, quặng chì, quặng kẽm, quặng cô-ban, quặng thủy ngân, quặng ma-nhê; mức phí tối thiểu 10.000 đồng/tấn áp dụng với khai thác quặng nhôm, quặng bô-xít; với quặng sắt, quặng đất hiếm, quặng cromit, mức phí tối thiểu là 30.000 đồng/tấn… Riêng với khai thác khoáng sản tận thu, mức phí bảo vệ môi trường bằng 60% mức phí của các loại khoáng sản nêu trên.

Mức thu phí bảo vệ môi trường với khai thác dầu khô là 100.000 đồng/tấn; với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m3; riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. 

Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

Vương Đình Chinh 

(tổng hợp)