#chỉnh sửa

7 kết quả

Chỉnh sửa, ghép ảnh người khác bị phạt nặng

Chỉnh sửa, ghép ảnh người khác bị phạt nặng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành bổ sung quy định mới về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, trong đó đáng chú ý là quy định xử phạt đối với việc chỉnh sửa, ghép ảnh cá nhân, tổ chức...

Mục tiêu trước mắt

(Baonghean)- Không, chỉ là ghép để chỉnh sửa những lệch lạc. Cấy mô trả về cấy nớ, chủ mô trả về chủ nớ. Mục tiêu lâu dài nên tạm gác lại để ưu tiên cho mục tiêu trước mắt.