#chợ đầu mối nông sản

2 kết quả

Chợ đầu mối nông sản Vinh thu hút 700 tiểu thương kinh doanh

Chợ đầu mối nông sản Vinh thu hút 700 tiểu thương kinh doanh

(Baonghean.vn) - Được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, mới được đưa vào hoạt động 1 năm nhưng chợ đầu mối nông sản TP.Vinh có vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn tỉnh đồng thời giải quyết địa điểm kinh doanh cho 700 tiểu thương.