Cho thôi làm đại biểu HĐND Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Chiều 11/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Thong nhat de ong Nguyen Ba Canh thoi lam dai bieu HDND Da Nang hinh anh 1
 Ông Nguyễn Bá Cảnh. (Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 11/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Bá Cảnh vì lý do gia đình, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục thông qua nghị quyết với số phiếu là 42/42 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý, đạt tỷ lệ 87,5% tổng số đại biểu của nhiệm kỳ này.

Trước đó, vào ngày 14/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Nguyễn Bá Cảnh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.