#choáng váng

5 kết quả

Choáng với bộ ảnh cổ có giá 31 tỷ đồng

Choáng với bộ ảnh cổ có giá 31 tỷ đồng

Bộ ảnh này được thực hiện từ giữa thế kỷ 19, khi nhiếp ảnh vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai. Ngày nay, số lượng ảnh được chụp trong vòng 2 phút còn nhiều hơn tất cả ảnh được chụp trong suốt thế kỷ 19, vì vậy, những bức ảnh cổ luôn có một giá trị đặc biệt.